เมื่อเรามีภาพศิลปะนั้นในหัวแล้ว เราก็ต้องมาวาดให้สวยงามเพื่อให้สามารถทำขั้นตอนต่อไปออกมาได้สวยงามยิ่งๆขึ้นไปและเพื่อให้ร่างวาดนั้นเหมือนร่างกายจริงๆของคนเราที่สุด เราจึงต้องใช้เส้นหนึ่งเส้นเพื่อกำหนดโครงสร้างของร่างกายให้สมจริงซึ่งศิลปินแต่ละคนนั้นก็มีลายเส้นของตนเอง มีเอกลักษณ์ของตนเองที่จะรู้ได้จากผลงานนั้นๆ เราเองก็ต้องใช้เส้นทางการออกกำลังกายอย่างเป็นระเบียบ มีวินัยเพื่อให้ร่างกายเราเป็นแบบที่เราคิดไว้ที่สุด และยังเป็นตัวของเราเอง แล้วการออกกำลังกายแบบไหนเหมาะกับเรานะ?

ลายเส้นแบบของเรา การออกกำลังกายแบบของเรา

ศิลปินที่เป็นนักวาดยังมีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลย เราที่เป็นผู้กำลังสร้างศิลปะด้วยการออกกำลังกายอยู่นี้ก็เช่นกันเพื่อเป็นหลักในการร่างส่วนต่างๆเหมือนระเบียบ วินัยที่ถ้าเราชัดเจนในการออกกำลังกายที่เหมาะกับเราก็จะเกิดประสิทธิภาพแก่เราที่สุด

การออกกำลังกายเฉพาะส่วน

แม้จะบอกว่าเป็นการออกกำลังกายเฉพาะส่วนแต่ก็ไม่สามารถลดไขมันเฉพาะส่วนได้เพราะร่างกายของเราก็จะนำพลังงานและไขมันจากทุกส่วนมาใช้ แต่ถึงอย่างนั้นเราก็สามารถทำได้เพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆกระชับมากยิ่งขึ้น หรือเพิ่มกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนได้

เวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกาย

เวลาออกกำลังกายควรเป็นตอนเช้า เพราะตอนเช้าเรายังไม่ได้รับอาหารต่างๆเข้าไปดังนั้นร่างกายจะดึงไขมันสะสทจากส่วนต่างๆของร่างกายเราออกมาใช้ เวลาเช้าจึงเป็นเวลาที่เหมาะกับการออกกำลังกายที่สุด หรืออีกแบบก็เลือกเวลาที่คุณกระฉับกระเฉงที่สุดไปออกกำลังกายเลย

ถ้าร่างเส้นหนึ่งเส้นนี้แล้ว เราก็จะรู้ว่าเราควรจะออกกำลังกายเพื่ออะไร ลดหรือเพิ่มส่วนไหน เวลาไหนดีแล้วล่ะ ถ้าหากเรากลัวลืมเราก็อาจจะทำ “ตารางออกกำลังกาย” ไว้กันลืมเพื่อเป็นแนวเส้นที่ชัดเจนสู่การมีหุ่นสวยและสุขภาพดีแบบที่หวังด้วย