PERFECT FIRMMING TREATMENT

ใช้เทคโนโลยี
Isotonic
เสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระชับผิว
ให้ผลเหมือนกับการออกกำลังกายหลายชั่วโมงในฟิตเนส
สัดส่วนกระชับเข้ารูป
และคงรูปร่างผอมเพรียวได้อย่างยาวนาน